เวปข่าวปลอม

0
313

❌ ข่าวปลอม อย่าแชร์ !!

             มีข่าวปลอมที่บอกว่า จะมีการเก็บภาษีสินสอดแต่งงาน 1 ก.ย. 62 นี้ กรมสรรพากรยืนยันว่า ไม่ได้มีกฎหมายใหม่ใด ๆที่กำหนดให้เก็บภาษีจากสินสอดจากการแต่งงาน เพียงแต่มีกฎหมายเกี่ยวกับการให้โดยเสน่หา ซึ่งเป็นกฎหมายตั้งแต่ปี 2558 (กฏหมายเก่าแล้ว) จะมีการเก็บภาษีในยอดเงินที่เกิน 10-20 ล้านบาทเท่านั้น และขึ้นอยู่กับผู้ให้-ผู้รับ

             ตามที่มีข่าวเผยแพร่ online ว่ารัฐบาลชุดพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ศึกษามาเป็นเวลากว่า 4 ปีและ ในวันนี้ วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ได้แถลงการณ์ข้อบังคับการเรียกเก็บภาษีของสินสอดแต่งงานต่อสาธารณะชน พร้อมแจ้งไปยังอธิบดีกรมสรรพากรให้มีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ 1 กันยายน 2562 นั้น นายปิ่นสาย สุรัสวดี โฆษกกรมสรรพากร ได้ชี้แจงว่า ข่าวที่มีการแชร์ดังกล่าว ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด และไม่มีการออกกฎหมายใหม่

             โดยที่กฎหมายตามที่กล่าวนั้นได้บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร ว่าเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี “ต้องเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะหรือจากการให้โดยเสน่หาจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส เฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกิน 20 ล้านบาทตลอดปีภาษี” หรือ “เป็นเงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยาหรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธี หรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี ทั้งนี้ จากบุคคลซึ่งมิใช่บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรสเฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกิน 10 ล้านบาทตลอดปีภาษี” เป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 “

           ข่าวปลอมอย่าแชร์ และนอกจากนี้ยังมีการระบุรายชื่อเวปไซด์ที่มักจะสร้างข่าวปลอมมาสร้างความสับสนและแตกแยกในโลกSocial อีกด้วย โดยเวปไซด์ดังกล่าวได้แก่

 • deemadeethailand.com
 • coo8news.com
 • qee9news.com
 • voomanew.com
 • cmi-me.com
 • goragon36.com
 • tawatnews.com
 • syoutaogou.com
 • dirangu.com
 • gmmwork.com
 • hareebota.com
 • jookthai.com
 • khoasodth.com
 • newsth8.com
 • nukrangnews.com
 • ratstas.com
 • thaisde.com
 • wanmreos.com
 • iohbnews.com

อย่าเข้าไปดูหรือแชร์เวปไซด์ต่างๆที่มีรายชื่อในนี้เด็ดขาด